SZKOLENIA

Podstawowe informacje o SAS (szkolenie jednodniowe) – szkolenie wstępne, będące punktem startowym dla pracowników nie mających do tej pory styczności z technologią SAS a chcących ją poznać. W trakcie szkolenia przedstawiamy ogólny zarys Platformy SAS oraz wykorzystywanych narzędzi.

Podstawy programowania w SAS 4GL
(Szkolenie dwudniowe)

– w trakcie szkolenia omawiane są podstawowe elementy składni języka SAS 4GL (m.in. Data Step, Proc Step, funkcje, formaty, operatory, przetwarzanie iteracyjne, tablice), mechanizmy odczytu i zapisu do plików, koncepcja bibliotek, typy danych.

Wykorzystywanie zaawansowanych technik programowania SAS 4GL
(Szkolenie dwudniowe)

– rozszerzenie szkolenia “Podstawy programowania w SAS 4GL”. W trakcie szkolenia omawiane są m.in. zagadnienia związane z sortowaniem zbiorów, wykorzystaniem indeksów, wykorzystaniem procedur usługowych, techniki łączenia zbiorów, metody optymalizacji procesów.

Structured Query Language w SAS
(Szkolenie jednodniowe)

– szkolenie zawierające informacje na temat wykorzystania języka SQL w SAS.

Makroprogramowanie w SAS 4GL
(Szkolenie dwudniowe)

– rozwinięcie szkoleń “Podstawy programowania w SAS 4GL” oraz “Wykorzystywanie zaawansowanych technik programowania SAS 4GL”. Omawiane podczas szkolenia zagadnienia pozwolą użytkownikom na wykorzystanie parametrów oraz dynamicznie generowanego kodu w tworzonych procesach.

Dostęp do SAS z poziomu pakietu Microsoft Office
(szkolenie jednodniowe)

– szkolenie omawia zagadnienia związane z technikami dostępu do zbiorów znajdujących się na platformie SAS z poziomu aplikacji MS Office oraz możliwości jakie to ze sobą niesie.

Tworzenie procesów ETL w SAS
(szkolenie dwudniowe)

– omówienie zagadanień związanych z tworzeniem tzw. “Jobów” w narzędziu SAS Data Integration Studio. Przestawiane zagadnienia umożliwią tworzenie własnych procesów w DI Studio z wykorzystaniem domyślnie dostarczonych transformacji oraz transformacji samodzielnie stworzonych przez użytkownika.

Struktury wielowymiarowe OLAP w SAS
(Szkolenie jednodniowe)

– podczas szkolenia przedstawiane są techniki tworzenia struktur wielowymiarowych Online analytical processing (OLAP) na podstawie zbiorów SAS wykorzystywanych w raportowaniu i analizach danych.

Mapy informacyjne w SAS
(Szkolenie jednodniowe)

– szkolenie dedykowane dla użytkowników biznesowych z zakresu budowy i wykorzystywania map informacyjnych SAS tworzonych na tabelach płaskich lub strukturach wielowymiarowcyh OLAP.

Praca w środowisku SAS EG
(Szkolenie dwudniowe)

– szkolenie dedykowane dla użytkowników biznesowych z zakresu pracy z wykorzystaniem narzędzia SAS Enterprise Guide. W ramach szkolenia przedstawiane są m.in. sposoby korzystania z dostępnych kreatorów (Wizardów), imprort/eksport danych, budowa i parametryzacja zapytań.

Ceny oraz terminy szkoleń ustalane są indywidualnie.
Jeżeli nie znaleźli Państwo szkolenia o pożądanej tematyce prosimy o kontakt.
Przygotujemy szkolenie na temat interesujących cię zagadnień związanych z SAS.